Het laatste nieuws van Casa de Esperanza

Peniel

Op 21 februari is Peniel weer teruggevlogen naar Bolivia en daarna doorgereisd naar Caranavi. Ze is nog een maand na de operatie in de USA gebleven, maar is nu helemaal opgeknapt. Peniel heeft veel meer energie en haar vingers en lippen heb­ben een normale kleur! We zijn God dankbaar , dat de operatie is geslaagd en Pe­niel zich verder kan gaan ontwikkelen

Nieuwe sponsors gezocht

Maak in dit bericht kennis met kinderen die nog geen sponsor hebben.

 

 

Studenten krijgen extra begeleiding

In het kindertehuis is het gebruikelijk dat jongelui na het behalen van hun middelbare schooldiploma op eigen benen gaan staan. Alleen voor advies konden ze nog terecht bij de leiding van het kindertehuis. Die streep is getrokken omdat we noch over de mensen, noch over de financiële middelen beschikken om tieners ion deze fase te begeleiden. Maar in de praktijk blijkt dat het op eigen benen staan best veel kost en dat vooral het begin moeizaam verloopt. Verschillende jongeren stoppen vervroegd met de studie.

Afgelopen jaar kwam een Amerikaanse vrouw in contact met de leiding van het kindertehuis. Ze had niet alleen een visie en bewogenheid voor juist deze tieners, maar ook de middelen om die vorm te geven. Het idee is dat de jongeren die gemotiveerd zijn om verder te studeren geholpen worden met woonruimte en begeleiders krijgen die hen adviseren, helpen en stimuleren.

Het bestuur van Casa de Esperanza heeft in La Paz twee naast elkaar gelegen appartementen gehuurd. Het ene appartement is voor de jongens en het andere voor de meiden. René en Cathy nemen de begeleiding op zich. Zij hebben eerder het jongenshuis in Caranavi geleid. Het stel woont nu samen met de jongens in het appartement.
Het gebouw is inmiddels in gebruik genomen. De opening hebben we samen met het echtpaar en de inwonende studenten feestelijk gevierd.

De studenten moeten uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen en zich aan de huisregels houden om aan het project te mogen deelnemen. Ze krijgen gratis ontbijt, maar voor de andere maaltijden zijn de jongelui verplicht zelf te zorgen. Zij moeten daarom naast hun studie een bijbaantje hebben.

Zo helpen we de jongelui na het kindertehuis om niet alleen aan een studie te beginnen maar ook om haar af te maken.