Een kadootje

In maart werd Fidel, de directeur van het kindertehuis gebeld door een vrouw uit een kerk in La Paz. Zij vertelde dat het bedrijf waar zij werkt zocht naar een goed doel om een donatie over te maken. Zij wilde daarvoor Casa de Esperanza voorstellen aan haar baas en vroeg dus wat informatie over het kindertehuis.
Een week later belden zij en haar baas opnieuw voor nog meer informatie. En weer een maand later werd Fidel gebeld met de vraag om in een brief de behoeften van het kindertehuis op te geven. In zijn brief vermeldde Fidel een lange lijst van dagelijkse behoeften en ook van kleine en grote investeringen.
Daarna was het stil.

Tot een paar maanden later de advocaat van het bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, belde voor nieuwe informatie. De advocaat was nog jong, een christen, en Fidel legde hem uit wat de inkomsten en uitgaven van een kindertehuis, dat niet door de overheid wordt gefinancierd, zijn. Na een paar dagen kwam het bericht van de advocaat dat het kindertehuis was geselecteerd voor een donatie. Tot dusver was nog helemaal niet duidelijk hoe groot de gift zou zijn. Totdat de advocaat aan Fidel vroeg of het misschien een goed idee was om aan de directeur voor te stellen een nieuwe Ford pick-up te schenken! Het duurde weer een maand voordat de advocaat liet weten dat de directeur de aanschaf van een pick-up toch niet zo’n goed idee vond…….  Maar hij mocht nog wel contact opnemen met het hoofdkantoor in Zwitserland. De contactpersoon in het hoofdkantoor kwam uit Brazilië en zij begreep heel goed dat voor een kindertehuis in het binnenland van Bolivia met veel modderwegen in bergachtige gebied een 4×4 pick-up een heel goede investering zou zijn.
Zij gaf haar goedkeuring en een paar dagen later werd er een gloednieuwe zwarte Mitsubishi pick-up afgeleverd!!!
God is getrouw.

pick-up
De kinderen zijn blij met hun nieuwe auto

 

Nieuwe kinderen

Een paar weken geleden zijn er weer 3 nieuwe meisjes opgenomen in het kindertehuis.
Het zijn 3 zusjes in de leeftijd van 5, 7 en 8 jaar oud.
Ze hebben nog twee oudere zusjes, die zijn opgenomen in een opvang in La Paz.

De meisjes hebben thuis een heel nare tijd gehad met ernstig geweld en misbruik. Wilt u bidden voor hun lichamelijk en psychisch herstel?
En natuurlijk zoeken we ook weer nieuwe sponsors voor deze meisjes 🙂

Onzekere tijden

Het zijn onzekere tijden in Bolivia.
Corona is daar later gearriveerd dan in Nederland en verkeert nu dus nog in een stijgende lijn. In Caranavi zijn tot dusver 2 infectiegevallen gemeld. De inwoners van Caranavi kwamen in opstand tegen de dokters, die wegens onvoldoende middelen niet veel kunnen doen en door de bedreiging zijn gevlucht naar La Paz. Gelukkig zijn ze later weer terug gekomen.
Het kindertehuis is geheel afgesloten van de buitenwereld. Alleen voor de inkoop van boodschappen mogen slechts 2 stafleden onder strenge voorwaarden naar het dorp Caranavi.

Ook de jongens die beneden bij het dorp in het tienerhuis wonen mogen niet naar het kindertehuis komen. Het huis voor de Tweede Fase in La Paz is gesloten, een paar van de uitgevlogen kinderen hebben daarom tijdelijk hun toevlucht gezocht in het Tienerhuis en het Kindertehuis.
Vanaf begin juni is er weer enige verlichting van de voorzorgsmaatregelen aangekondigd. Hoe zal dat gaan?

Naast de onzekerheid door Corona is er ook de blijvende politieke onzekerheid. Op 3 mei zouden er nieuwe verkiezingen worden gehouden, maar die zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De politieke partijen proberen voor eigen gewin voordeel te behalen uit de onzekerheid die daardoor is ontstaan. En het is onzeker hoe straks de bevolking daar weer op zal reageren.

In het kindertehuis gaat het leven ‘gewoon’ door. De kinderen hebben het Paasfeest en ook Moederdag gevierd met een feestelijke maaltijd. Maar het is wel veel drukker want de kinderen kunnen ook in Bolivia niet naar school en krijgen veel huiswerk, soms meer dan zij en de tantes die hen helpen aankunnen.

Wilt in in deze onzekere tijd blijven bidden voor rust en stabiliteit in Bolivia en in Caranavi ?

Glijbaan in het zwembad verbeterd, tot groot plezier van de kinderen
Paasmaaltijd
Feestelijk Paasmaaltijd
Gods hand
Het kindertehuis is in Gods hand
Moederdag
Moederdag

Activiteiten in het kindertehuis

In het kindertehuis zijn er altijd activiteiten. Naast de zorg voor de kinderen moet ook aandacht worden besteed aan de middelen die nodig zijn om goed voor hen te kunnen zorgen.

Voor het herstel van de watervoorziening is 1000 meter waterleiding gekocht, waarmee we weer een goede verbinding met onze waterbron kunnen maken!

En om (gedeeltelijk) ook zelf te voorzien in onze behoeften hebben we een paar projecten opgestart:


– Er zijn 180 nieuwe kokosbomen geplant.
– De ‘kippenfarm’ heeft 120 nieuwe kuikens.

Trainingsschool in actie

Niet alleen het Kindertehuis bruist van activiteit, ook de Trainingsschool is actief. Actief met de training van jonge mensen. De ‘Summer School 2020’ was een cursus van 10 weken (van 5 januari tot 14 maart) met 9 studenten. De cursus werd afgesloten met een geslaagde evangelisatieactie in San Ignacio, een stadje met ruim 20.000 inwoners in het noorden van Bolivia.
De komende tijd worden kerken en andere belangstellenden weer benaderd met de mogelijkheden die de Trainingsschool biedt voor de training van jongeren (en ook niet meer zo jongeren), een training om goede boodschappers van het goede nieuws te zijn of te worden.
Deze 9 studenten hebben ervaren dat het een levens veranderende ervaring is.

 

Dankbaarheid en Zorg

ONRUST IN BOLIVIA
De afgelopen maanden is het onrustig geweest in Bolivia. Met het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen is het tijdelijk wat rustiger. Hopelijk blijft dat zo, maar de onrust kan ook zo maar weer terugkeren. Onder deze moeilijke omstandigheden ervaart het kindertehuis de trouw van God. Men ervaart de kracht van het gebed van de mensen en de kerken die het kindertehuis ondersteunen.
Dank voor uw gebed.

FEESTDAGEN
De tijd van Kerst en de Jaarwisseling was een feestelijke tijd.
– Drie jongvolwassenen, Jhoselyn, Daniela en Samuel, hebben hun schooltijd succesvol afgesloten en daarmee breekt voor hen een nieuwe periode aan. Ze gaan na de jaarwisseling verder met een vervolgstudie in La Paz.
– Tijdens het Kerstfeest kwamen bijna 40 van de eerder uitgevlogen kinderen terug op bezoek in het kindertehuis en brachten als verrassing een grote hoeveelheid rijst en noodles mee. kerstmaaltijdDeze gift was heel erg welkom, vooral omdat door de wegblokkades het eten in Caranavi schaars was geworden. Zo konden de kinderen tijdens Kerst en Nieuwjaar toch genieten van onverwacht goede maaltijden.

PRIJSVERHOGINGEN
Naast de dankbaarheid voor Gods trouw blijft er ook zorg voor de toekomst. De politiek onrust heeft de prijzen sterk verhoogd en door het tekort aan beschikbaar geld moet nu worden bezuinigd op het voedsel en ook moesten de salarissen van het personeel worden gekort. Een aantal van hen heeft daarom ontslag genomen. Toch moeten de open plaatsen wel weer zo spoedig mogelijk worden ingevuld.
We vragen daarvoor uw gebed.

Verrassende Kerstgift

dak jongenshuis
Het dak van het jongenshuis moest hoog nodig worden vervangen worden

Een kerkgenootschap in de USA, die ook het Kindertehuis ondersteunen hebben deze dagen een prachtige kerstgift overhandigd.
Zij hebben het hele resterende bedrag dat nodig is voor een nieuwe dakbedekking van het jongenshuis in Caranavi bijeen gebracht.
Fijn dat God (vaak via mensen) zorgt en voorziet, juist nu in deze politiek lastige tijd voor alle Bolivianen en bij de extra financiële lasten die daarmee gepaard gaan.
Misschien voor ons een goed voorbeeld om te volgen.
Het kan nog, het is nog geen Kerst.

KINDEREN VISSEN VOOR KINDEREN

Het zijn niet alleen volwassenen die hart hebben voor Casa de Esperanza. Ook deze drie jongens hebben wat voor het kindertehuis over: Jan-Jaap Hammenga (11), – de kleinzoon van Lijda Hammenga, die het boek “Veilig” schreef – Tibor de Klark (12) en Hidde Schepers (11) van de kerk ‘De Bron’ uit Hardinxveld-Giessendam gaan regelmatig magneetvissen om oud ijzer uit het water te halen.
Er is al van alles naar boven gehaald: oude fietsen, ijzeren staven, enz. Regelmatig leveren ze een hoeveelheid ijzer af die Aart Vermeij dan weer met alles wat hij al heeft naar de oud ijzerboer brengt zodat er weer wat geld naar Casa de Esperanza overgemaakt kan worden.
Met elkaar zijn we sterk en dragen we het werk!!

Een moeilijke ervaring

De afgelopen maand was de overdracht van zes van onze kinderen naar een ander weeshuis een moeilijke hartverscheurende ervaring. Het was onbegrijpelijk waarom deze onverwachte beslissing door een rechter in La Paz was genomen. Er werd ook geen behoorlijke uitleg voor gegeven.
Zonder enige tijd van voorbereiding werden de kinderen meegenomen. Ze huilden erg en
wij moesten hen met pijn in het hart nakijken.
Ook verhuisde een andere jongen terug naar zijn moeder. Zijn moeder had veel moeite gedaan om al het papierwerk voor elkaar te krijgen, dat nodig was om hem terug te krijgen.
Het is heel goed wanneer kinderen weer kunnen worden herenigd met hun ouders.
We bidden dan voor hun welzijn.