Peniel

Op 21 februari is Peniel weer teruggevlogen naar Bolivia en daarna doorgereisd naar Caranavi. Ze is nog een maand na de operatie in de USA gebleven, maar is nu helemaal opgeknapt. Peniel heeft veel meer energie en haar vingers en lippen heb­ben een normale kleur! We zijn God dankbaar , dat de operatie is geslaagd en Pe­niel zich verder kan gaan ontwikkelen

Operatie Peniel geslaagd

Begin januari hebben wij u gevraagd te bidden voor Peniël die vanwege hartproblemen naar de Verenigde Staten is vertrokken.
Deze week kwam het volgende bericht binnen:

“Afgelopen woensdag is Peniël geopereerd en de artsen zeggen dat de operatie ge­slaagd is. De eerste dag was er nog koorts en een hoge bloeddruk. Maar nu gaat het al een beetje beter. We zijn blij dat de risicovolle operatie nu voorbij is en Peniël op kan gaan knappen. Ze is rustig en Charito is de hele dag bij haar. Ook heeft ze al heel even op haar voeten gestaan!
In het ziekenhuis waren ze onder de indruk van de vele blijken van belangstelling voor Peniël. U ook veel dank voor alle gebeden en blijft u a.u.b. voor haar doorbid­den de komende tijd, ze heeft nog een lange weg te gaan.

Peniel in het ziekenhuis

Stem op Casa de Esperanza

Goed idee!
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Veel gemeenten zoeken vrijwilligers voor de stembureaus en voor het tellen van de stemmen.
Daarvoor ontvang je dan een vergoeding.
En .. (goed idee!): je kunt de vergoeding bestemmen voor Casa de Esperanza!
Zo heb je een nuttige dag, je helpt de gemeente en je helpt het kindertehuis.

Je kunt je opgeven als vrijwilliger bij de gemeente waarin je woont.

Studenten krijgen extra begeleiding

In het kindertehuis is het gebruikelijk dat jongelui na het behalen van hun middelbare schooldiploma op eigen benen gaan staan. Alleen voor advies konden ze nog terecht bij de leiding van het kindertehuis. Die streep is getrokken omdat we noch over de mensen, noch over de financiële middelen beschikken om tieners ion deze fase te begeleiden. Maar in de praktijk blijkt dat het op eigen benen staan best veel kost en dat vooral het begin moeizaam verloopt. Verschillende jongeren stoppen vervroegd met de studie.

Afgelopen jaar kwam een Amerikaanse vrouw in contact met de leiding van het kindertehuis. Ze had niet alleen een visie en bewogenheid voor juist deze tieners, maar ook de middelen om die vorm te geven. Het idee is dat de jongeren die gemotiveerd zijn om verder te studeren geholpen worden met woonruimte en begeleiders krijgen die hen adviseren, helpen en stimuleren.

Het bestuur van Casa de Esperanza heeft in La Paz twee naast elkaar gelegen appartementen gehuurd. Het ene appartement is voor de jongens en het andere voor de meiden. René en Cathy nemen de begeleiding op zich. Zij hebben eerder het jongenshuis in Caranavi geleid. Het stel woont nu samen met de jongens in het appartement.
Het gebouw is inmiddels in gebruik genomen. De opening hebben we samen met het echtpaar en de inwonende studenten feestelijk gevierd.

De studenten moeten uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen en zich aan de huisregels houden om  aan het project te mogen deelnemen. Ze krijgen gratis ontbijt, maar voor de andere maaltijden zijn de jongelui verplicht zelf te zorgen. Zij moeten daarom naast hun studie een bijbaantje hebben.

Zo helpen we de jongelui na het kindertehuis om niet alleen aan een studie te beginnen maar ook om haar af te maken.

OPENING SPORTCENTRUM

Precies op de jubileumdag van 25 jaar kindertehuis en 20 jaar trainingsschool is op 26 augustus het sportcentrum feestelijk in gebruik genomen.
Dankzij een aantal sponsors, waaronder EO Metterdaad, konden we dit realiseren.
Alle kinderen mochten op alle banen spelen en sporten. De onderstaande fotocollage geeft daar een goede impressie van.

Het gehele sportgebouw is nu door het kindertehuis verhuurd aan een beheerder die het centrum met de vier banen per uur gaat verhuren. Zo krijgt het kindertehuis extra inkomsten die ook best nodig zijn .

We zijn dankbaar dat na vele jaren voorbereiding we dit centrum konden afbouwen en dat het nu aan zijn doel gaat beantwoorden.

Oproep voor Gebed

Het laatst nieuws over Peniel.peniel4

Zoals in vorige berichten al is vermeld is Peniel weer terug in Caranavi. Een arts in de USA ziet het wel zitten haar te opereren. Dat gaat veel geld kosten.
Nu is er een echtpaar in de USA die haar willen adopteren en dan valt ze onder de verzekering van deze mensen. Het adoptieproces is in gang gezet, maar is niet makkelijk en gaat niet snel. Snel zou wel moeten want haar situatie gaat hard achteruit.

Haar nagels zijn blauw en haar hele lichaam krijgt continu te weinig zuurstof. Ook heeft ze bijna altijd longontsteking.

Ze krijgt een soort onderhoudsdosis aan penicilline, een hoge dosis in de hoop de koorts tegen te houden. De artsen in Bolivia adviseren zo snel mogelijk ope-ratief in te grijpen. We proberen een zuurstofapparaat te vinden, om haar daar voorlopig mee te kunnen helpen.

We vragen gebed voor dit meisje. Ze is altijd vrolijk en erg afhankelijk