Doneer periodiek

Giften zijn belastingaftrekbaar. Er geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen.

Periodieke giften zijn volledig belastingaftrekbaar wanneer daarvoor vooraf een overeenkomst is opgesteld.